logo logo

Way to The Grave of Shihan Jigoro Kano

map

From KODOKAN to CEMETERY

By JR(JAPAN RAILWAYS)   By SUBWAY - Route 1   By SUBWAY - Route 2
KODOKAN KODOKAN KODOKAN
↓ 10 min. walk↓ 1 min. walk↓1 min. walk
Suidobashi Sta.Kasuga Sta.Kasuga Sta.
↓ JR Sobu Line↓ Mita Line↓ Mita Line
Nishi-Funabashi Sta.Ootemachi Sta.Kuramae Sta.
↓ JR Musashino Line↓ Chiyoda Line↓ Asakusa Line
Shin-Yahashira Sta. Matsudo Sta.Higashi-matsudo Sta.
↓ 20 min. walk↓ Shin-Keisei Line↓ 20 min. walk
YAHASHIRA REIENYahashira Sta. YAHASHIRA REIEN
↓ 20 min. walk 
YAHASHIRA REIEN 
   
Approx. 70 min. Approx. 70 min. Approx. 70 min.
Cost: 540 yen Cost: 610 yen Cost: 800 yen

* Public bus service available from stations.
** Information as of July, 2010.
Way to The Grave of Shihan Jigoro Kano for PDF print